Prezes Zakładów Mięsnych Henryk Kania został zatrzymany przez CBŚP

Prezes Zakładów Mięsnych Henryk Kania został zatrzymany przez CBŚP

Zakłady Mięsne Henryk Kania stoją nad skrajem przepaści finansowej. Firma ma łącznie ponad 800 mln złotych długu – 636,6 mln złotych winnych bankom oraz 164,5 mln złotych zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

Comments are closed.