MPiT spodziewa się wzrostu produkcji przemysłowej w sierpniu o ok. 2 proc. rdr

MPiT spodziewa się wzrostu produkcji przemysłowej w sierpniu o ok. 2 proc. rdr

psav zdjęcie główneJak podał w środę Główny Urząd Statystyczny, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 10,3 proc., natomiast w porównaniu z czerwcem br. wzrosła o 2,8 proc. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w lipcu wzrosła o 3,7 proc.
„W porównaniu z lipcem 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 25 (spośród 34) działach przemysłu. Dobre wyniki odnotowały niektóre branże eksportowe” – podało MPiT. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (26,3 proc.), urządzeń elektrycznych (16,5 proc.), napojów (15,4 proc.) oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (11,1 proc.). Zatem sektor pozostaje w znacznie mniejszym stopniu dotknięty niekorzystną sytuacją sektora niemieckiego – dodali eksperci resortu.
Spadek produkcji przemysłowej, jak zaznaczono, nastąpił w 9 działach, z czego największy w produkcji metali (4,9 proc.), wyrobów farmaceutycznych (4,1 proc.) oraz w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego (2,9 proc.) – wynika z danych GUS.
Jak podkreślili analitycy MPiT, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2019 roku były wyższe niż przed rokiem o 0,6 proc. wobec wzrostu o 0,5 proc. w czerwcu (po korekcie), a w porównaniu z czerwcem 2019 r. ceny wzrosły o 0,1 proc. wobec spadku o 0,5 proc. miesiąc wcześniej.
„W sierpniu 2019 roku, w wyniku efektu kalendarzowego, oczekujemy nieco wolniejszego wzrostu sektora przemysłowego, zbliżonego do 2 proc. w ujęciu rocznym” – ocenili eksperci MPiT.
Resort odniósł się też do wstępnych danych GUS, z których wynika, że w lipcu 2019 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 6,6 proc. rdr. (wobec spadku o 0,7 proc. w czerwcu). „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja była wyższa o 5,5 proc. w ujęciu rocznym.
Według MPiT przyrost produkcji w kolejnych miesiącach „powinien przełożyć się na wzrost stopy inwestycji w całym roku”.
W lipcu 2019 roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku, wzrost produkcji o 19,4 proc. zanotowano w obiektach infrastrukturalnych (budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej) – dodano.
Natomiast zmniejszenie produkcji widoczne było w zakresie budynków (-2,9 proc.) oraz w zakresie robót budowlanych (-2,8 proc.). Szacuje się, że na koniec lipca 2019 r. w budowie pozostawało 822,8 tys. mieszkań, tj. o 3,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku, a pozwoleń na budowę wydano o 24,2 proc. więcej, co sugeruje wzmożoną aktywność w tym obszarze – podano.
MPiT przypomina, że w okresie styczeń-lipiec 2019 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 6,8 proc. Największy wzrost wystąpił w zakresie budowy obiektów infrastrukturalnych (o 11,4 proc.). Przedsiębiorstwa zajmujące się robotami specjalistycznymi odnotowały wzrost o 6,4 proc., a budową budynków o 2,2 proc. – zaznaczono.
„Szacujemy, że w sierpniu 2019 roku, wzrost produkcji budowlanej przekroczy 3 proc., co głównie będzie efektem dalszego wzrostu w obiektach infrastrukturalnych oraz ożywienia w budowie budynków” – ocenili eksperci MPiT. >>> Czytaj też: Niemiecki „Die Welt”: Polska jest zirytowana polityką zagraniczną Niemiec

Comments are closed.