KGHM miał 684 mln zł zysku netto, 1 182 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

KGHM miał 684 mln zł zysku netto, 1 182 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

Zysk netto na sprzedaży wyniósł 592 mln zł wobec 1 070 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 182 mln zł wobec 1 476 mln zł rok wcześniej.  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 739 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 5 871 mln zł rok wcześniej. W 2018 r. spółka miała 1 657 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 568 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20 526 mln zł w porównaniu z 20 358 mln zł rok wcześniej. Produkcja miedzi płatnej wyniosła 168,5 tys. ton w IV kw. i 633,9 tys. ton w całym 2018 r. (spadek o 3,4 r/r). „Spadek produkcji miedzi płatnej w 2018 r. o 3,4% w relacji do 2017 r. wynika głównie z niższej produkcji katod w KGHM Polska Miedź S.A. z uwagi na postój remontowy instalacji do przetopu koncentratów w HM Głogów II, w III kwartale 2018 r. Niższa produkcja została zanotowana również w KGHM International Ltd. z uwagi na: – niższą zawartość miedzi w rudzie w Zagłębiu Sudbury, – niższą zawartość miedzi oraz niższy uzysk w kopalni Robinson. Nieznacznie niższa produkcja w Sierra Gorda SCM jest spowodowana mniejszym wydobyciem oraz zawartością miedzi w rudzie, które nie zostały zrekompensowane wyższym uzyskiem” – czytamy w raporcie. Produkcja srebra wyniosła 357,2 ton w IV kw. i 1 204,9 ton w całym 2018 r. Produkcja molibdenu sięgnęła 4,2 mln funtów w IV kw. i 15,3 mln funtów w całym roku. Koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 wyniósł 1,81 USD/funt w IV kw. i 1,81 USD/funt w całym 2018 r. (wzrost o 13,8% r/r). „Założony dla spółki na 2018 rok plan produkcji miedzi elektrolitycznej przekroczyliśmy o 1,6%, zanotowaliśmy również wyższą o 2% produkcję srebra. Doskonała realizacja założeń spowodowała wyższą o 1,7% sprzedaż naszych produktów. Przychody Grupy Kapitałowej KGHM w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 0,8%, osiągając 20,5 mld złotych. Przyjęte wskaźniki – EBITDA grupy kapitałowej KGHM oraz EBITDA dla KGHM Polska Miedź S.A. – przekroczyły w 2018 r. poziom zaplanowany w budżecie” – napisał prezes Marcin Chludziński w liście załączonym do raportu. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 2025 mln zł wobec 1323 mln zł zysku rok wcześniej. KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. (ISBnews)

Comments are closed.