Branża paliwowo-chemiczna liderem największych firm w regionie CEE [RAPORT]

Branża paliwowo-chemiczna liderem największych firm w regionie CEE [RAPORT]

psav zdjęcie główneFirma Coface opublikowała listę 500 największych firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej TOP 500 CEE 2019. Jest to ranking przedsiębiorstw według obrotów, uwzględniający także analizę np. liczby pracowników, strukturę firm, sektorów i rynków, a także nowe oceny ryzyka kredytowego firm. To czternaste badanie przedstawione w Polsce.
„Korzystna koniunktura sprzyjała 500 największym przedsiębiorstwom w regionie, co przełożyło się na wyższe przychody” – wyjaśnił cytowany w czwartkowym komunikacie główny ekonomista Coface w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej Grzegorz Sielewicz.
W komunikacie przekazano, że łączne obroty wszystkich 500 firm wzrosły o 9,6 proc. do 698 mld euro.
„Polskie firmy wygenerowały obroty wyższe o 9,1 proc. i zdominowały ranking największych przedsiębiorstw w regionie zarówno pod względem liczby firm (175 podmiotów), jak również wartości obrotów osiągniętych w 2018 r., które przekroczyły 275 mld euro” – czytamy.
„Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne przyczyniło się do zwiększenia obrotów, jednak zyski przedsiębiorstw spadły – w przypadku firm z Polski obniżyły się o 5,7 proc. Nawet największe przedsiębiorstwa musiały mierzyć się z istotnymi wyzwaniami dla biznesu, do których zaliczyć można rosnące koszty produkcji, presję na dalszy wzrost wynagrodzeń czy braki kadrowe wpływające na ograniczenie bieżącej działalności i potencjalnego rozwoju” – tłumaczył Sielewicz.
Jak dodał, w wielu branżach wysoki poziom konkurencji nie pozwalał na adekwatny wzrost marży, która byłaby w stanie zrekompensować wyższe koszty.
Najnowsze badanie potwierdza, że w Polsce mają siedzibę największe przedsiębiorstwa regionu, których zagregowane obroty rosną z roku na rok.
„Polska firma petrochemiczno-paliwowa PKN Orlen pozostaje niekwestionowanym liderem, który zanotował 15-procentowy wzrost obrotów. Czeska Skoda Auto (2. miejsce), wielonarodowy koncern naftowo-gazowy MOL z Węgier (3. miejsce) i Jeronimo Polska (4. miejsce) reprezentująca handel detaliczny, obroniły swoje pozycje z poprzedniego roku, zwiększając jednocześnie przychody” – czytamy.
W pierwszej dziesiątce wciąż mocne pozycje zajął sektor motoryzacyjny, reprezentowany przez marki takie jak: czeska Skoda Auto (2. miejsce), Volkswagen Slovakia (5. miejsce) i Audi Hungaria (7. miejsce). W porównaniu z poprzednim rokiem Volkswagen Slovakia awansował w rankingu dzięki wzrostowi obrotów o 37,5 proc. Audi Hungaria odnotował wzrost przychodów o 1,1 proc.
„Trzy sektory reprezentowane przez największe firmy w regionie (motoryzacja i transport, paliwowo-chemiczny oraz handel) wciąż odpowiadają za prawie 60 proc. generowanych przychodów. Wprawdzie wszystkie branże zanotowały wzrost obrotów, ale największy wkład wniosły energetyka, motoryzacja i handel” – napisano.
„Sektor paliwowo-chemiczny (surowców mineralnych, chemikaliów, produktów ropopochodnych oraz tworzyw sztucznych i produktów farmaceutycznych) wraca na pozycję lidera i jest największym sektorem korzystającym ze wzrostu cen ropy naftowej w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Wzrost napięć i obaw dotyczących światowego handlu spowodował spadek cen ropy w ostatnich miesiącach 2018 r., ale ograniczenie podaży przez OPEC i jej sojuszników utrzymało je powyżej minimum z 2016 r.” – wskazano.
Firmy z Europy Środkowo-Wschodniej są aktywne głównie w dolnym segmencie tego sektora, czyli w rafinacji i przetwórstwie ropy naftowej i gazu. Dlatego też mogły one dostosować marże w przemyśle rafineryjnym i nie straciły wiele na spadku cen surowca – wyjaśniono.
Z kolei sektor motoryzacji i transportu stracił pozycję lidera, którą zajmował jeszcze rok wcześniej. „Przychody firm wzrosły o 7,6 proc. przy spadku zysków netto o 11,7 proc. Słabsze wyniki motoryzacji i transportu w porównaniu z 2017 r. odzwierciedlają globalne pogorszenie się koniunktury w tym sektorze. Szkodzą mu takie czynniki, jak cykliczne spowolnienie, rosnący protekcjonizm i strukturalne zmiany w branży wynikające między innymi z inwestycji w innowacje oraz zmieniających się zachowań konsumentów” – wyjaśniono.
Trzeci sektor na podium to handel niewyspecjalizowany. Wskazano, że podobnie jak rok wcześniej, główną siłą napędową wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej była konsumpcja gospodarstw domowych, której tempo wzrostu jeszcze przyspieszyło w 2018 r. w ślad za niskim bezrobociem i rosnącymi płacami. Pozytywny wpływ dużego popytu jest tłumiony przez trudności, z którymi musi zmagać się ten sektor: rosnące wynagrodzenia pracowników, o których coraz trudniej, wciąż wrażliwi na ceny klienci oraz intensywna konkurencja wywierają presję na marże.
W komunikacie wskazano, że w 2018 r. aktywność gospodarcza w regionie CEE kontynuowała solidną ekspansję zapoczątkowaną w 2017 r. Dotyczy to zwłaszcza Polski, Węgier i Łotwy, które zanotowały wzrosty PKB bliskie 5 proc. Pozostałe kraje – głównie Rumunia, Estonia i Bułgaria – rozwijały się wolniej” – poinformowano w czwartkowym komunikacie.
Mimo różnic między krajami, ogólne tempo wzrostu gospodarczego w regionie CEE nadal było duże i wyniosło 4,3 proc. w 2018 r., po 4,6 proc. w 2017 r.
Coface to międzynarodowy ubezpieczyciel należności. >>> Czytaj też: Szybki spadek luki w VAT. Polska w europejskiej czołówce [RAPORT KE]

Comments are closed.