21,46 mln zł straty netto w pierwszym półroczu. Ursus podał wyniki finansowe

21,46 mln zł straty netto w pierwszym półroczu. Ursus podał wyniki finansowe

psav zdjęcie główneZysk brutto ze sprzedaży wyniósł 4,92 mln zł wobec 5,17 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,12 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 75,16 mln zł rok wcześniej. „Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Ursus w I półroczu 2019r. (po wyłączeniach) wyniosły 67 117 tys. zł i był to spadek przychodów o 10,7 % w stosunku do I półrocza 2018r. Grupa osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 4 918 tys. zł, co jest spadkiem względem I półrocza 2018 r. o 6%. Po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz wyniku na działalności finansowej grupa osiągnęła stratę brutto na poziomie -24 314 tys. zł, co oznacza stratę wyższą niż w I półroczu 2018 r. o 0,5%. Na poziomie straty netto, wynik grupy w I półroczu 2019 r. uległ poprawie względem I półrocza 2018 r. o 5,5% ze względu na rozwiązanie rezerw i aktywa z tyt. podatku odroczonego, co poprawiło wynik brutto o uwolnione kwoty z bilansu grupy” – czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 11,12 mln zł wobec 15,96 mln zł straty rok wcześniej. Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r. >>> Czytaj też: Ursus Bus w poważnych tarapatach. „To była ostatnia nitka, która trzymała ich przy życiu”

Comments are closed.